Die Raben

  De Raven – Georg Trakl In de middag haasten zich de raven krijsend over een duister oord. Ze werpen schaduwen op hindes en soms ziet men ze korzelig rusten. O, hoe ze de okeren stilte storen waarin een akker zich verlustigt, als een vrouw die konkelt en...

Grauwe Klauwier

De woorden ‘grijs’ en ‘grauw’ hebben in de vogelwereld een heel andere betekenis en gevoelswaarde dan in het normale leven. Grauw is slecht weer, de middelmaat, een oogziekte of groezelig. Donker of onooglijk. En grijs is oud, kleurloos of heel...

Het grote vogelbrein

Ongelofelijk eigenlijk, dat de stad zo’n grote vogelsoortenrijkdom kent. Neem nu de straat waar ik woon, in Rotterdam. Er broeden drie soorten mezen, merel, zanglijster, spreeuw, huismus, vink, roodborst, heggenmus, winterkoning, kauw, gaai, ekster – en dan heb ik het...

Modern tijdverdrijf

In zijn inleiding tot het vakgebied van de vogelkunde (Ornithology: an introduction, 1974) schrijft Austin L. Rand, de toenmalige conservator vogels van het American Museum of Natural History in New York: ‘De mens is zich altijd bewust geweest van vogels. Zij voeden...

Pin It on Pinterest