Die Raben

Georg Trakl, 1887-1914

 

De Raven – Georg Trakl

In de middag haasten zich de raven
krijsend over een duister oord.
Ze werpen schaduwen op hindes
en soms ziet men ze korzelig rusten.

O, hoe ze de okeren stilte storen
waarin een akker zich verlustigt,
als een vrouw die konkelt en verleidt.
En soms kan men ze kijven horen

om een kreng dat hier of daar te stinken ligt.
Dan plots gaat noordwaarts weer hun vlucht,
als een lijkenstoet verdwijnend uit het zicht
in luchten die van wellust zinderen.

 

Vertaling: Gerbrand Bakker

Die Raben, ets, Han van Hagen

Pin It on Pinterest

Share This